De vises sten - mursten

Mursten udgør fundamentet i Økonomi Gruppens opsparinger.

Mursten er fysiske objekter med en reel værdi der er til at tage og føle på - et værdifast aktiv.
Økonomi Gruppens løsninger er baseret på opsparinger i udlejningsejendomme, attraktive veldrevne projekter med en sund økonomi, gode faciliteter og centrale beliggenheder.

Mursten har over de seneste 100 år altid steget i værdi set over en 10-årig periode. Det er med andre ord, noget af det sikreste, man kan investere i over en lang horisont.

Vores løsninger er både nytænkning og tradition i ét. Tradition fordi ejendomme historisk set har været, og i høj grad i dag stadig er, en yderst rentabel måde at placere sine midler med henblik på økonomisk vækst. Nytænkning - fordi nu er det muligt for dig, som privatperson, at få del i disse attraktive opsparinger.

Det fungerer på den måde, at opsparingerne placeres i udlejningsejendomme. Værdien af dit aktiv, de mursten du så og sige ejer, stiger i kraft med at gælden afvikles over tid af lejeindtægten og i kraft af værdistigningen af selve ejendommen. Højt afkast og maksimalt udbytte, er de fordele, du får med denne type opsparing.

Som alt andet lige skal der betales skat ved udbetalingen af opsparingen, men du står stadig tilbage med et højt udbytte. Beregninger og prognoser er baseret på udbytte efter skat, så du ikke skal bekymre dig om beskatningens effekt på opsparingen.

Værdistigningen på det danske ejendomsmarked de sidste mange år, har gjort en historisk set rentabel måde at placere sine penge på, endnu mere attraktiv. Denne værdiudvikling har gjort sig gældende i hele Europa.

Opsparingens Opbygning

Tidligere var ejendomsopsparinger forbeholdt nogle få privilegerede med indsigt og midler.

Det faktum har vi ændret på grundlag af vores filosofi om, at alle har krav på bedre økonomiske muligheder.

Opsparingens Opbygning