Artikel: Pensionist i 2028

Hvordan ser min verden ud i 2028

Mange af os nærmer os pensionsalderen omkring år 2028

Og der bliver flere og flere ældre samtidig med, at vi bliver færre og færre da fødselstallet har været faldende i en lang årrække.

Det er det, som man i medierne omtaler som” ældrebyrden” - en lidet flatterende betegnelse for den samfundsgruppe der har været med til at bygge det samfund vi lever i.

Men faktum er, at vi bliver mange der skal på pension omkring år 2028, det er derfor ikke sikkert om folkepensionen holder dagens niveau.

Det siger sig selv, når der bliver flere der skal forsøges og færre der forsørger, så bliver det en meget kedelig fest.

Det er således almindelig sund fornuft at spare op til sin pension, hvis man ønsker at bibeholde den levestandard man har i dag, uanset om man går på pension omkring 2028 eller senere.

Hvorfor risikere at leve et bittert liv med en stram økonomi, fordi man ikke har sikret sig?

Efter et langt liv på arbejdsmarkedet, fortjener man et otium i tryghed og sikkerhed med mulighed for at udfolde sig som person. Men det koster, derfor kan det ikke understreges hårdt nok, hvor vigtigt det er at sikre sig økonomisk og selv spare op til sin pension.

Denne artikel maler et ganske gråt billede af en ikke så fjern fremtid - men sørger den enkelte blot for at tage sin egen skæbne og økonomi i egne hænder, så kan pensionsalderen blive starten på en gylden fremtid med muligheder for et rigt og givende liv.

Selv hvis du er en af dem, der skal på pension i år 2028, så er det ikke for sent, men du skal i gang med at spare op med det samme.

Fakta: I år 2013 er folkepensionen 141.984 kr. før skat.

Flere nyheder og artikler her

Offentliggørelse