Spørgsmål & Svar

Hvilken risiko er forbundet med en økonomi-investering?

Økonomi Gruppens løsninger er en fornuftig afvejning mellem afkast og risici.

Det man særligt skal fokusere på er selve investeringens fundament:

Nemlig mursten. Ejendomsmarkedet er historisk set det mest stabile og indbringende investeringsområde.

Man kan sammenligne med at føre en bil:

Du vælger at presse speederen en anelse mere i bund, fordi du ønsker at nå til din destination hurtigere, du har foretaget et valg ud fra en afvejning af, at du når hurtigere frem imod, at du løber en lidt større risiko ved at køre hurtigere. Jo hurtigere du kører, jo højere bliver den risiko, du udsætter dig for, men du når hurtigere frem.

Et lignende princip gælder for en investering placeret i udlejningsejendomme:

Burde det ikke være helt risikofrit?

Jo, i en ideel verden. Men i den verden vi lever i, er intet risikofrit. Vi lever i et samfund, der er enormt fokuseret på at kalkulere og reducere risici. Efter vores mening, er du den, som bedst kan vurdere din egen risikovillighed.

Spørgsmål & Svar